ReadyPlanet.com
dot
ราคา printer, ราคาเครื่องพิมพ์
dot
bulletราคา hp designjet
bulletราคา plotter hp designjet(เก่า)
bulletราคา HP Mono Laser Printer
bulletราคา HP InkJet
bulletราคา HP Color Laser Printer
bulletราคา HP Laser MFP Printer
bulletราคา HP Toner Cartridges
bulletราคา HP Ink Cartridge
bulletราคาหมึก HP InkJet
dot
ราคาคอมพิวเตอร์
dot
bullethp max magazine,hpmax
bulletHP Max Printer
bulletHPE MAX
bullethp max ฉบับบย้อนหลัง
dot
ค้นหาสินค้า ใส่รหัส


  [Help]
dot
dot
ราคา ups
dot
bulletราคา ups apc
bulletราคา ups leonics ลีโอนิค
bulletราคา ups syndome
bulletราคา Ablerex ups
dot
สมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
HP DesignJet Printer
dot
bulletHP DesignJet 70 - Q6655A
bulletHP DesignJet 90 (18 inch) - Q6656A
bulletHP DesignJet 110 Plus - C7796D
bulletราคา HP DesignJet 510 -CH336A-CH337A
bulletHP DesignJet 130 (24 inch) - C7791C
bulletHP DesignJet 111
bulletHP DesignJet T1120 Printer
bulletHP DesignJet 500 Mono - Plus
bulletHP DesignJet T1200
bulletHP DesignJet T770 Printer
bulletHP Designjet T610 Printer
bulletHP Designjet T620 24นิ้ว (CK835A)
bulletHP DesignJet T1100 ,T1100PS 24,44 inch
bulletราคา HP DesignJet Z3200 (24,Q6718A/44,Q6719A)
bulletHP Designjet Z3100 24,44 inch Photo Printer
bulletHP Designjet Z2100 24,44 inch Photo Printer
bulletHP Designjet 5100 Printer - CG710A
bulletHP DesignJet 4020 / 4520 Series Printer
bulletQ6651A HP Designjet Z6100 Printer
bulletHP DesignJet 820 MFP Plotter
bulletHP DesignJet 4500 ,4500 ps, 4500 mfp Plotter
bulletราคาคอมพิวเตอร์ HP Compaq
dot
รายการสินค้า Catalog
dot
HP DesignJet Printer
Ink Cartridges
Paper
AutoDesk Software
Networking,อุปกรณ์ Network
Printer - เครื่องพิมพ์
Notebook
PC
Network Security
SmartPhone
Software
Server
wacom
ราคา ram
Projector
HP Network
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ราคา พิเศษ
Notebook Computer
Scanner สแกนเนอร์
Harddisk & Storage
Desktop PC คอมพิวเตอร์
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ itfocusthai.com

จัดทําเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2563

เว็บไซต์ itfocusthai.comได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ itfocusthai.com  ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ itfocusthai.com  ทางเว็บไซต์ itfocusthai.com จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์(ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ itfocusthai.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name-Surname) อีเมล์ (Email)

3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ itfocusthai.com  จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. เว็บไซต์ itfocusthai.com ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้  ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ itfocusthai.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และอีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ itfocusthai.com  เท่านั้น

2. เว็บไซต์ itfocusthai.com ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ itfocusthai.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่เว็บไซต์ itfocusthai.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ itfocusthai.com  เป็นต้น เว็บไซต์ itfocusthai.com จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์ itfocusthai.com


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์ itfocusthai.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ itfocusthai.com ทราบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ admin@itfocusthai.com


การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ itfocusthai.com จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เว็บไซต์ itfocusthai.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้(Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ itfocusthai.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ itfocusthai.com สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ“คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือ เยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์ itfocusthai.com จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ itfocusthai.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ itfocusthai.com ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ itfocusthai.com อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ itfocusthai.com จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ itfocusthai.com
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเว็บไซต์ itfocusthai.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ itfocusthai.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ itfocusthai.com ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ itfocusthai.com ได้ตาม link ด้านล่าง
นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์